BlackJack Regler

Blackjack härstammar från det franska spelet vingt-et-un (”tjugoett”), som vid mitten av 1700-talet uppnådde stjärnstatus vid Ludvig XV:s hov i Frankrike. Från Frankrike spreds spelet sedan vidare under 1800-talet. Just varianten blackjack sägs ha uppfunnits 1912 på en saloon i staden Evansville i Illinois.

Idag är blackjack det vanligaste bordspelet på USA:s kasinon och kallas familjärt ofta för twenty-one. Även live blackjack börjar bli mer och mer populärt, och hundratusentals människor spelar detta hasardspel varje dag. Matematiskt är blackjack ett spel mellan två personer, dealern och en motspelare; de andras kort har i det långa loppet ingen betydelse. Här redogör jag för blackjack i den mer eller mindre standardiserade kasinovarianten.

Antal spelare: Vanligen 1-7, sittande vid ett bord med en speciell layout.

Antal kort: 52-416. Från en och upp till åtta sammanblandade kortlekar förekommer.

Så här spelar ni Blackjack

När spelarna placerat sina insatser på resp. markerade fält på bordet ger dealern medsols alla först ett kort var, sedan ett öppet kort till sig själv, så ytterligare ett kort var till spelarna och sist ett mörkt kort till sig själv. (Huruvida spelarna får sina kort mörkt eller öppet varierar mellan olika kasinon.)

Det gäller nu att komma så nära summan 21 som möjligt, på de två kort man fick i given eller med hjälp av flera kort. Alla klädda kort räknas som 10, varje ess som antingen 1 eller 11, vilket man vill, och nummerkorten för sitt värde. Om dealerns uppkort (hans öppna kort) är ett ess, måste dealern först av allt i smyg titta på sitt hålkort (hans mörka kort). Detta för att se om han har en blackjack (även kallat en natural), dvs. summan 21 på de två första korten. Summan 21 på två kort kan bara åstadkommas om det ena är ett ess och det andra är ett kort värt 10. (På en del kasinon förekommer att dealern måste kontrollera sitt hålkort även när uppkortet är en tia eller ett klätt kort.) Har dealern verkligen en blackjack vänder han genast upp sitt hålkort och visar det. Ingen spelare får då ta några flera kort, utan alla har förlorat sin insats.

Undantag: har någon spelare också en blackjack, alltså 21 på sina två första kort, får han tillbaka sin insats men vinner inte något. Har dealern inte en blackjack kontrollerar han om någon av spelarna har det. Får man sina kort mörkt ska man genast visa upp dem om man fått en blackjack. En spelare som fått en blackjack vinner 1,5 gånger insatsen från banken. Har man alltså satsat 100 kr, får man tillbaka insatsen plus 150 till från banken.

Därefter ska varje kvarvarande spelare, dvs, alla som inte fått en blackjack, i turordning bestämma sig för om han står nöjd eller om han vill ta kort. Kortet eller korten man får av dealern ges öppet. Man får begära flera kort i rad efter varandra, tills man står nöjd (avstår från att ta fler kort) eller tills man spricker (kommer upp i mer än 21). Spricker man tar dealern genast både korten och insatsen. När samtliga spelare gjort detta blir det dealerns tur. För hans agerande gäller strikta regler, fastslagna av kasinot.

Vanligen måste han ta ytterligare ett kort så länge han har summan 16 eller mindre, men får inte göra det om han kommit upp i 17 eller mer. Om dealern spricker har alla kvarvarande spelare (som inte själva också spruckit) vunnit. De vinner lika mycket som sin insats. Om dealern inte spricker, jämför spelarna i tur och ordning sin summa med dealerns. Alla spelare som har en högre summa än dealern har vunnit lika mycket som sin insats. Alla spelare som har lägre än dealern har förlorat sina insatser. Har man precis lika hög summa som dealern, är det en stand-off eller push: man får sin insats tillbaka och har varken vunnit eller förlorat.

Utöver ovanstående finns vissa speciella saker en spelare får göra:

  • Dubbling (doubling down): Under vissa omständigheter får en spelare dubbla sin insats efter att ha sett på sina två första kort. Han skjuter då fram ett belopp lika stort som sin första insats. Därefter får han ett kort till av dealern. Under vilka omständigheter en dubbling får göras varierar mellan kasinona. På Nevadas kasinon får man som regel göra det närhelst man vill (men av matematiska skäl lönar det sig bara i vissa situationer). På många andra kasinon är detta begränsat till t.ex. de gånger man har summan 9, 10 eller 11 på sina två första kort.
  • Delning (splitting): Om ens två första kort har samma valör, har man rätt att dela på sin hand. Man lägger då ned korten öppet en liten bit isär och skjuter fram en ny insats. Den ska vara lika stor som den första och placeras vid sidan om denna. Av dealern får man därefter två nya kort, ett på vart och ett av de första. Därmed har man två händer, som spelas oberoende av varandra och enligt ovan. Om det nya kortet man får på något av de gamla också är av samma valör, får man på en del kasinon göra ytterligare en delning. Däremot tillåts sällan dubbling efter en delning. Skulle man efter en delning på någon av händerna få 21 på två kort, räknas detta som en ”vanlig” 21, inte som en äkta blackjack.
  • Försäkring (insurance): De flesta kasinon använder sig också av följande regel: Om dealerns första kort är ett ess, får spelaren om han vill ”försäkra” sig mot en eventuell blackjack hos dealern. Försäkringen tas genom att man placerar en ny insats, exakt hälften så stor som den första, framför sig på det markerade område på bordet där det står: ”Insurance pays 2 to 1”. Därmed har man i praktiken satsat denna mindre summa på att dealern ska ha fått en blackjack. Har dealern en blackjack, vinner man dubbelt så mycket som sin försäkringsinsats men förlorar sin huvudinsats — man går alltså jämnt upp. Har dealern inte en black-jack, har man förlorat försäkringsinsatsen. Av matematiska skäl uppstår så gott som aldrig någon situation där en försäkring lönar sig. Undvik alltså detta vad.

Strategin och matematiken i blackjack

Blackjack analyserades redan 1954-55 av amerikanska matematiker, som kunde slå fast att det i varje given situation finns en, och endast en, korrekt handling — stå nöjd, ta kort, dubbla eller dela, allt beroende på ens egen hand och dealerns uppkort. Följer man denna optimala strategi minimerar man bankens fördel. Hur stor denna fördel är beror på de exakta reglerna. Med bästa möjliga Las Vegas-regler för spelaren — delning tillåten flera gånger, liksom dubbling efter delning osv. — och med optimal strategi är den bara ungefär 0,5 %. Då vinner av 100 givar dealern i genomsnitt 48, spelaren 44 och 8 slutar oavgjort.

I europeisk kasinoblackjack, med något restriktivare regler, är bankens fördel 1-2 %. Som jämförelse är bankens fördel i internationell roulette 2,7%.

Blackjack i Sverige

I Sverige är det lotterilagen, och därmed ytterst regeringen, som styr hur vanlig restaurangblackjack ska gå till. På de ”riktiga” kasinona, i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm, kommer däremot spel med internationella regler att gälla. I restaurangblackjack gäller att har spelaren och dealern lika, behåller banken pengarna på 17, 18 eller 19, medan spelaren får tillbaka sin insats på 20 och 21. Delar man på två ess får man bara ett kort på vardera esset. Dubbling är bara tillåten på 7-11 på de två första korten. Dessutom tillämpas regeln om even money: har spelaren fått en blackjack samtidigt som dealern har ett ess som sitt uppkort, kan spelaren begära ”even money”. Han nöjer sig då med att vinna lika mycket som sin insats på sin blackjack, hellre än att acceptera risken att även dealern just då har en blackjack varvid spelaren bara får insatsen tillbaka.

Med dessa svenska regler är bankens fördel i runda siffror 6%, förutsatt att man spelar optimal strategi. I praktiken ränar dock de bolag som tillhandahåller blackjack i Sverige med en betydligt högre avkastning, bortåt 40-50%. Varför? Därför att ytterst få spelare har ett hum om strategin i blackjack och har disciplin nog att resa sig upp från bordet de gånger de ligger på vinst.