Stortok regler

Stortok är liksom skitgubbe ett ”utfallsnegativt” sticktagningsspel: det gäller att utse en förlorare, inte en vinnare. Detta reflekteras i att spelens respektive namn också är de nedsättande benämningarna på förlorarna.

Liknande spel (och namn) finns i åtskilliga andra länder, och denna grupp av kortspel är sannolikt av östeuropeiskt ursprung – det är inte omöjligt att anfadern är det gamla ryska kortspelet durak (som kan översättas med ”dumbom” eller ”narr”). Stortok är en svensk variant och känd sedan mitten av 1900-talet. Intressant nog använder man två olika trumffärger i stortok, något som också förekommer i vissa former av tarotspel.

Antal spelare: 3-5.

Antal kort: 36. Sortera bort alla tvåor t.o.m. femmor.

Stortok regler, så här spelar ni:

Given ger spelarna 5 kort var. Resten av leken läggs på bordet som talong med baksidan upp. Översta kortet i talongen vänds upp och läggs vid sidan om denna. Detta kort är början på sakhögen, men dess färg blir nu automatiskt också högtrumffärgen, medan den andra färgen i samma kulör (svart eller rött) blir lågtrumffärgen.

Exempel: Om ruter 9 vänds upp blir ruter högtrumf och hjärter lågtrumf. Förhand inleder genom att sticka över första kortet i sakhögen, varefter näste spelare ska sticka över förhands kort osv. Man måste alltså om möjligt spela ett högre kort i samma färg som det föregående. Är man renons i utspelsfärgen får man spela ett valfritt kort i antingen lågtrumfen eller högtrumfen; högtrumfen räknas självfallet ovanför lågtrumfen. Har föregående spelare lagt ut ett lågtrumfkort måste man själv spela ett högre kort i lågtrumfen, eller ett högtrumfkort. Observera dock att första sticket börjar direkt med högtrumffärgen!

Så snart man spelat ut ett kort på sakhögen drar man ett nytt kort från talongen så att man åter har fem på handen. Spelar alla ett kort var till sticket läggs det undan och deltar inte mera i spelet, och ett nytt stick påbörjas av den som lade sista kortet i det föregående. Om man inte kan sticka över föregående kort måste man ta upp det på handen, men får då inte dra något kort från talongen.

De kort som spelats dittills i sticket läggs undan, och näste spelare i tur påbörjar ett nytt stick genom att spela ut ett valfritt kort från handen. Tar talongen slut fortsätter man med korten på handen. Den som får slut på sina kort utgår. Sist kvar i spelet är förstås stortoken!

Fusk regler

Fusk är det klassiska kortspel för barn och går ibland under namnet båg eller bluff – samt en del ännu värre benämningar – och är roligare ju flera man är. Är man fem eller flera spelare brukar man använda två kortlekar som blandas ihop. Det gör inte så mycket om kortlekarna har olika baksidor.

Antal spelare: 3-10.

Antal kort: 52 eller 104.

Fusk regler, så här spelar ni:

Dela ut korten ett och ett så långt de räcker. Det gör inget om någon får ett kort mer än grannen. Förhand inleder med att spela ett eller flera kort från sin hand. Dessa kort lägger han framför sig med baksidan uppåt på bordet, så att ingen ser vilka kort det egentligen är, samtidigt som han säger t.ex. ”Två femmor”. Han får påstå vad han vill, oavsett om det stämmer med korten eller inte. I turordning efter honom ska de övriga nu spela ut kort och säga en högre hand än den närmast föregående. En högre hand är antingen flera kort i samma valör, eller minst lika många kort som föregående men i en högre valör.

Påstår alltså Sluggo att han lagt ut två femmor kan Lisa t.ex. lägga ut kort i sin tur och säga att de är två knektar eller fyra nior osv. Om ingen säger något efter att en spelare lagt ut kort går turen vidare till nästa. Om däremot någon (vem som helst) ropar ”Fusk!” när en annan spelare lägger ut kort, måste de senast utlagda korten vändas upp och visas.

Visar det sig att korten faktiskt stämde med påståendet måste den som ropade fusk plocka upp alla korten som just då ligger på bordet, och den som nyss spelade ut kort får börja spela ut på nytt. Om korten däremot inte stämde med påståendet måste istället den som spelade ut dem (och blev avslöjad) plocka upp alla korten. Den som först blir av med alla sina kort på handen har vunnit.

Gurka regler

Gurka räknas till de svenska spelen men har i själva verket sitt ursprung någonstans i det baltiska området. I t.ex. Polen är det känt som ogórek, vilket betyder gurka. Det kom till Sverige under 1930- talet och var ända in på 1950-talet mycket populärt i idrottskretsar, där man ofta spelade om blygsamma insatser.

Antal spelare: 3-8.

Antal kort: 52.

Gurka regler, så här spelar ni:

En spelare utses till att föra protokoll. Alla lägger en insats i potten, och sedan ges 6 kort var. Förhand inleder med att spela ut ett kort, vilket som helst. 1 turordning medsols ska nu alla de andra lägga ett lika högt eller högre kort än det närmast föregående. Kan man inte det, måste man lägga sitt lägsta kort. Färgerna har ingen som helst betydelse. När alla spelat ett kort var till sticket, vänds det bort och den som lade det högsta kortet (eller gjorde det sist om det spelades två eller flera lika höga kort) spelar ut till nästa.

Exempel med sex spelare: A spelar ut spader 8. B lägger ruter Kn. C lägger ruter K. D lägger klöver K. E har inget högre kort utan lägger hjärter 3, det lägsta kort han har. F lägger spader 9, varpå sticket är färdigspelat och läggs undan. D spelar ut till nästa stick.

För essen gäller en speciell regel: lägger någon ett ess (som räknas som det högsta kortet) får näste spelare i tur inte lägga ytterligare ett ess på detta, utan måste spela sitt lägsta kort. Det får dock spelas flera ess i samma stick, bara det läggs andra kort emellan. De fem första sticken spelas på detta sätt, varpå alla samtidigt vänder upp sitt kvarvarande kort och visar detta.

Poängräkning: Den som visar sig ha det högsta kortet kvar får lika många minuspoäng som kortets värde. Härvid räknas ess som 14, kung som 13, dam som 12, knekt som 11 och nummerkorten efter valör. Skulle två spelare visa sig ha lika höga kort kvar, får båda motsvarande minuspoäng i protokollet.

Gurka spelar man över flera givar; given roterar medsols. Så snart någon kommit ned i 30 eller fler minuspoäng, är denne utslagen – man säger att han flugit ut eller blivit gurka. Han får då om han vill köpa in sig i spelet igen genom att lägga en ny insats i potten. Han startar dock inte om på 0 i protokollet, utan får börja på lika många minuspoäng som den som just då har mest! Till slut återstår bara en spelare: vinnaren som tar hem potten.