Bräus regler

Detta spel utövas nästan bara på Gotland och är ett exempel på ett medeltida spel som överlevt ända in i våra dagar men bara spelas inom ett visst geografiskt område. Sådana regionala spel är betydligt vanligare i andra europeiska länder – inom Italien t.ex. håller sig snart sagt varje stad med sitt ”eget” kortspel. Bräus … Läs mer

Skitgubbe regler

Skitgubbe, också känt under de äldre namnen mas eller mjölnar-matte, har utövats sedan omkring sekelskiftet 1900. Trots att det brukar räknas som ett ”äkta” svenskt spel har det finskt påbrå. Jämte bismarck är det nog Sveriges mest utövade kortspel på tre. Själva namnet skitgubbe började inte användas förrän efter andra världskriget och lånades in från … Läs mer

Fyrtioett regler

Med invandringen till Sverige har också ett antal nya kortspel följt. Ett kortspel som jag kommit i kontakt med är fyrtioett, som är mycket vanligt i Syrien och i Libanon. Fyrtioett är ett sticktagningsspel med den intressanta strukturen att man spelar individuella händer men försöker samtidigt hjälpa partnern att gå hem i dennes bud – en … Läs mer

Kom ihåg!

Kom ihåg är ett kortspel för barn – men en utmaning även för vuxna! – som daterar sig till omkring sekelskiftet 1900. I den anglosaxiska världen är det känt under namnet Pelmanism, efter The Pelman Institute i USA, som på 1920-talet använde det i sina minnesträningskurser. I Tyskland arrangeras varje år tyska mästerskapet i Memory, spelföretaget … Läs mer

Whist regler

Whist, under namnet whisk, omtalas första gången 1621 i England; stavningen whist är känd från 1663. Det var till att börja med ett illa beryktat spel som hörde hemma på ölstugor och i gränder, där alla spelade mot alla och insatserna slantades upp på bordet som i poker av sämre märke. Spelets klättring uppåt på … Läs mer

Rödskägg regler

Rödskägg är uppfunnet i Sverige, troligen på 1920-talet. Namnet påstås komma från ”det förrädiska vinstsättet att just bjuda och spela hem rödskägg”, enligt föreställningen att rött skägg hör ihop med opålitliga personer. Speltekniskt är rödskägg en variant av nap (napoleon), som i sin tur är en förenklad form av euchre. Till rödskägg hör en roande … Läs mer

Priffe regler

Från slutet av 1800-talet och ända in på 1930-talet, när bridgen väl slagit igenom, var priffe jämte vid punschverandornas och rökrummens utkorade spel. Namnet priffe är en skämtsamt vanvördig form av det officiellare preference, franska för ”företräde”, vilket syftar på de olika budens rangordning. Spelet priffe omtalas första gången 1847, men då under namnet preferance. … Läs mer

Fan tan regler

Fan tan kallas även ibland för ”Sjuan”. Detta ”läggspel” är en slags tvådimensionell släkting till vändåtta och ursprungligen en engelsk uppfinning med anor från omkring sekelskiftet 1900. Det ska inte förväxlas med det traditionella, och förr illa beryktade, kinesiska hasardspelet med samma namn. I fan tan gäller det att bli av med sina kort så … Läs mer

Gris regler

Gris, även känt som tummen upp, är ett roligt och enkelt uppmärksamhetsspel. Antal spelare: 4-8. Antal kort: Varierande, beroende på antalet deltagare. Om ni är sju eller åtta spelare lägger ni undan alla tvåor och treor; är ni fem eller sex deltagare lägger ni dessutom undan alla fyror; och är ni bara fyra deltagare lägger … Läs mer