Fyrmanswhist regler

Fyrmanswhist är en variant av det klassiska whistspelet spelas alltid utan trumf och kan på goda grunder antas vara en svensk uppfinning. Sedan 1950-talet är fyrmanswhist nog den förhärskande formen av whist i Sverige. Som i vanlig whist spelar man parvis mot varandra.

Antal spelare: 4.

Antal kort: 52.

Fyrmanswhist regler, så här spelar ni:

Given ger alla 13 kort var, varpå spelarna sorterar och bedömer sina kort. Därefter blir det en ”budgivning”. Man ska bestämma sig för om man helst vill ha pass (misärspel, dvs, man ska undvika att ta stick) eller spel (även kallat spelut, dvs, man ska ta så många stick som möjligt).

Kom ihåg att detta är fyrmanswhist, trumffärg förekommer alltså inte. Man visar vad man föredrar genom att fälla ihop sina kort till en packe, och så lägger man ett valfritt svart kort (klöver eller spader) i botten om man önskar pass, resp. ett valfritt rött kort (hjärter eller ruter) om man önskar spel. Detta görs så att ingen annan ser kortet man lägger i botten.

Med början på förhand visar därefter spelarna, en och en och i turordning, upp sitt bottenkort i packen. Om alla visar svart, blir det pass. Så snart någon visar rött, avbryts dock budgivningen och det blir automatiskt spel. (En variant är att alla samtidigt visar upp sina bottenkort – det kan leda till en och annan överraskning!)

Den som visade rött blir spelförare, och första utspel görs av spe-laren till vänster om spelföraren. Visade alla svart, finns det ingen spel-förare och förhand spelar ut. Spelet går till som i vanlig sticktagning utan trumf.

Poängräkning: Den sida som vinner får vid spel 1 poäng per trick, dvs, per stick utöver de sex första; vinner en sida t.ex. nio stick, får den alltså 3 poäng. Blir det pass får den vinnande sidan 1 poäng per stick under sju; tar den t.ex. bara fyra stick, får de spelarna 3 poäng.

Om det blir spel men motståndarna (dvs, den sida som inte visade rött) istället vinner, får dessa 2 poäng per trick. I fyrmanswhist spelar man över flera givar och den sida som först kommer upp i 13 poäng eller mer (eller vad man nu kommit överens om) har vunnit.