Gin rummy regler

Gin rummy, ofta kallat bara gin, är en variant av rummy och sägs vara uppfunnet 1909 av whistspecialisten Elwood T. Baker från Philadelphia. Skicklighetsfaktorn i spelet är hög, och man bör inte spela om betydande insatser utan att ha god erfarenhet. Den tidigare tredubble världsmästaren i poker, Stu Ungar, hade på sin tid rykte om sig att dessutom vara planetens bäste Gin rummy spelare.

Det är inte omöjligt att gin rummy är världens mest utövade kortspel för två. En topp uppnådde spelet på 1930- och 1940-talen när det var favorit-spel i Hollywood och fick smeknamnet ”The Game of the Stars”. Gin rummy är det fjärde största kortspelet i världen (efter bridge, poker och blackjack) om man ser på mängden publicerade handböcker om det, och det hålls årligen stora Gin rummy turneringar i USA med mycket höga prissummor. Gangsterkungen Al Capone ska ha haft just Gin rummy som sitt favoritspel. Gin rummy har också distinktionen att vara det första kortspel som spelades på månen, den 6 februari 1971 ombord på Apollo 14:s landare mellan Alan Shepard och Edgar Mitchell.

Antal spelare: 2.

Antal kort: 52.

Gin rummy regler, så här spelar ni:

Given ger spelarna 10 kort var. Resten av leken läggs som talong mitt på bordet med baksidan upp. Översta kortet i talongen slås upp och läggs vid sidan om; detta är uppkortet och påbörjar högen. Förhand börjar. Han får om han vill ta uppkortet och saka ett annat kort från sin hand. Om han avböjer, är det given som får samma möjlighet. Om även given avböjer att ta uppkortet, inleder förhand spelet med att ta det översta kortet från talongen och sakar sedan ett annat.

Spelet går till som i vanlig rummy, dvs, varje gång det är ens tur ska man ta översta kortet i antingen talongen eller högen och därefter saka ett kort på högen, medan man efter hand försöker arrangera korten på handen i lämpliga kombinationer. Korten i högen måste hela tiden ligga så att bara det översta är synligt. Till skillnad mot vanlig rummy ska man inte efter hand lägga ned sina kombinationer på bordet, utan man behåller dem på handen tills spelet är slut.

Kombinationerna kallas i Sverige traditionellt för hus. Ett hus kan utgöras av antingen en stege (sekvens av minst tre kort i följd och i samma färg) eller en soffa (tretal eller fyrtal). Spelet är slut så snart en av spelarna i sitt drag antingen slår (knackar) eller går ut på gin. Slå får man göra om summan av ens okombinerade kort (skrotet) är högst 10. Ess räknas som 1 (stegen D-K-E är alltså inte tillåten), nummerkort efter valör och klädda kort som 10. Går ut på gin gör man om alla tio korten i ens hand ingår i kombinationer, och man således saknar skrot. bägge fallen sakar man först ett kort (som då placeras med baksidan upp tvärsöver högen) och därefter lägger man upp sina kort öppet på bordet, arrangerade i hus med ev. skrot vid sidan om. Går man ut på gin är det kutym att man säger ”Gin” när man lägger ned sin hand på bordet. Motspelaren ska då också genast lägga ned alla sina kort öppet på bordet, med husen för sig. Om den andre slog får han dock spela sitt skrot på den andres hus så långt det är möjligt!

Exempel: A slår och lägger ned sin hand på bordet. Handen innehåller bl.a. tre knektar och stegen spader 6- spader 7- spader 8. B lägger också ned sin hand. Bland B:s skrot (okombinerade kort) finns spader 5, som han spelar på A:s stege, och den fjärde knekten, som han spelar på A:s knektsoffa. Om någon går ut på gin, får den andre däremot inte spela ut något av sina skrotkort.

Poängräkning: Den som slog (eller gjorde gin) får skillnaden mellan värdena av resp. spelares skrot.

Exempel: A knackar och lägger ned sin hand, som förutom husen också innehåller en sexa som skrot. B lägger också ned sin hand, och efter att han spelat på A:s hus har han (förutom sina egna hus) en knekt och en femma kvar. B:s skrot är värt 10 + 5 = 15 poäng, A:s skrot 6 poäng. Spelare A får då 15 – 6 = 9 poäng i protokollet. Observera att bara vinnaren i en giv får poäng, aldrig förloraren.

Om någon går ut på gin, får han dessutom en bonus på 25 poäng. Skulle A knacka men B (efter ev. nedläggningar på A:s hus) visa sig ha ett lika lågt eller lägre sammanlagt värde på sina skrotkort, kallas det för underslag. Då är det istället B som får skillnaden i poäng, plus en bonus på 20, eller 10 om han hade exakt lika lågt skrotvärde som A. Man för löpande protokoll och turas om att ge – det klassiska sättet för att minska risken för fusk i gin rummy är att förloraren i en giv delar ut korten i nästa. Skulle det bara finnas två kort kvar i talongen utan att någon av spelarna ännu slagit eller gjort gin, får den som är i tur ta översta kortet i högen men bara om han därigenom kan avsluta spelet. I annat fall ges inga poäng och det blir omgiv. Den som först kommit upp i 100 eller fler poäng har vunnit. Bägge lägger då till 20 poäng för varje vunnen giv, och vinnaren får dessutom en bonus på 100 poäng. Skillnaden mellan spelarnas poäng därefter svarar mot hur mycket förloraren ska betala. Skulle förloraren inte ha vunnit en enda giv (kallat för en blitz), ska vinnaren dessutom ha dubbelt betalt.