Gris regler

Gris, även känt som tummen upp, är ett roligt och enkelt uppmärksamhetsspel.

Antal spelare: 4-8.

Antal kort: Varierande, beroende på antalet deltagare. Om ni är sju eller åtta spelare lägger ni undan alla tvåor och treor; är ni fem eller sex deltagare lägger ni dessutom undan alla fyror; och är ni bara fyra deltagare lägger ni även undan alla femmor.

Gris regler, så här spelar ni:

I gris blandar given korten och delar ut dem ett och ett så långt de räcker. Det gör inget om inte alla får lika många kort. Den som fått kortet klöver 6, ”grisen” kallat, börjar spelet med att skicka det kortet öppet till spelaren till vänster om sig, varpå han i utbyte får ett annat kort dolt så att ingen annan ser det. Spelaren som fick grisen skickar det sedan i sin tur öppet vidare till näste spelare till vänster om sig, och får på samma sätt ett dolt kort i utbyte.

Det gäller att få ihop en kvartett på handen i kortspelet gris, dvs, fyra kort av samma valör. Observera att även de fyra sexorna, inklusive grisen, räknas som en kvartett! När en spelare har en kvartett på handen ska han i smyg sätta en tumme mot bordskanten, eller helt enkelt bara sätta upp den i vädret. Han behöver inte göra det i samma ögonblick som han fick ihop sin kvartett, utan får om han vill vänta lite med det för spänningens skull. Så snart de andra observerar tummen ska de göra samma gest. Den som är sist med det har förlorat, och måste blanda och ge nästa gång!