Gurka regler

Gurka räknas till de svenska spelen men har i själva verket sitt ursprung någonstans i det baltiska området. I t.ex. Polen är det känt som ogórek, vilket betyder gurka. Det kom till Sverige under 1930- talet och var ända in på 1950-talet mycket populärt i idrottskretsar, där man ofta spelade om blygsamma insatser.

Antal spelare: 3-8.

Antal kort: 52.

Gurka regler, så här spelar ni:

En spelare utses till att föra protokoll. Alla lägger en insats i potten, och sedan ges 6 kort var. Förhand inleder med att spela ut ett kort, vilket som helst. 1 turordning medsols ska nu alla de andra lägga ett lika högt eller högre kort än det närmast föregående. Kan man inte det, måste man lägga sitt lägsta kort. Färgerna har ingen som helst betydelse. När alla spelat ett kort var till sticket, vänds det bort och den som lade det högsta kortet (eller gjorde det sist om det spelades två eller flera lika höga kort) spelar ut till nästa.

Exempel med sex spelare: A spelar ut spader 8. B lägger ruter Kn. C lägger ruter K. D lägger klöver K. E har inget högre kort utan lägger hjärter 3, det lägsta kort han har. F lägger spader 9, varpå sticket är färdigspelat och läggs undan. D spelar ut till nästa stick.

För essen gäller en speciell regel: lägger någon ett ess (som räknas som det högsta kortet) får näste spelare i tur inte lägga ytterligare ett ess på detta, utan måste spela sitt lägsta kort. Det får dock spelas flera ess i samma stick, bara det läggs andra kort emellan. De fem första sticken spelas på detta sätt, varpå alla samtidigt vänder upp sitt kvarvarande kort och visar detta.

Poängräkning: Den som visar sig ha det högsta kortet kvar får lika många minuspoäng som kortets värde. Härvid räknas ess som 14, kung som 13, dam som 12, knekt som 11 och nummerkorten efter valör. Skulle två spelare visa sig ha lika höga kort kvar, får båda motsvarande minuspoäng i protokollet.

Gurka spelar man över flera givar; given roterar medsols. Så snart någon kommit ned i 30 eller fler minuspoäng, är denne utslagen – man säger att han flugit ut eller blivit gurka. Han får då om han vill köpa in sig i spelet igen genom att lägga en ny insats i potten. Han startar dock inte om på 0 i protokollet, utan får börja på lika många minuspoäng som den som just då har mest! Till slut återstår bara en spelare: vinnaren som tar hem potten.