Japansk Whist Regler

Trots namnet (Japansk Whist) är denna klassiska whistvariant sannolikt en svensk uppfinning från omkring sekelskiftet 1900 och spelas förutom i Sverige bara i liten omfattning i Norge. Bakgrunden till namnet torde vara att epiteten ”kinesisk”, ”japansk” och ”österländsk” vid den tiden, före kommunikationssatelliternas och Internets era, alla var synonyma med något annorlunda och spännande.

(Man kan dra en parallell här till kinaschack, som varken har med Kina eller med schack att göra. Det är i själva verket en tysk vidareutveckling från omkring 1890 av spelet halma som i sin tur uppfanns 1883 av den brittiske kirurgen George H. Monks.)

Japansk Whist är troligen Sveriges vanligaste kortspel för två.

Antal spelare: 2.

Antal kort: 52.

Japansk Whist regler, så här spelar ni:

Given lägger 20 kort med baksidorna uppåt i fyra rader med fem i varje. Därefter lägger han ytterligare 20 kort ovanpå, men med framsidorna uppåt. Bägge spelarna har alltså tio dolda och tio öppna kort framför sig på bordet. Sist ger han 6 kort, tre i taget, till varje spelare. Spelarna får dock inte titta på dessa sex kort ännu.

Förhand ska nu, med ledning av de 20 synliga korten och hur slumpen fördelat dem mellan honom och motspelaren, bestämma vilken färg som ska bli trumf. Därefter gör förhand första utspel med något av sina tio öppna kort, varpå given svarar med något av sina tio öppna kort. Först därefter får spelarna plocka upp och sätta på handen de sex dolda kort de fick sist i given.

Spelet går till som i vanlig sticktagning med trumf. Utspel och svar får ske antingen från något av de öppna kort man har framför sig på bordet, eller från handen så långt denna räcker. Så snart ett öppet kort spelas från bordet och sticket är färdigspelat, ska det underliggande dolda kortet genast vändas upp.

Poängräkning: I Japansk Whist spelar man alltså över 26 stick. Vinnaren får 1 poäng per trick, dvs, stick utöver de tretton första. Slutar det med 13 stick vardera, får given (som ju var ”försvarare” och hade nackdelen att inte få välja trumffärg) 1 poäng. Man spelar som regel över flera givar, och den som först får 13 eller fler poäng sammanlagt har vunnit.

Varianter: Om försvararen (given) vinner får han 2 poäng per trick istället för 1, men slutar det med att spelarna har 13 stick var får han som ovan 1 poäng. Man kan också låta förhand få bestämma om det ska bli pass (misärspel där det gäller att ta så få stick som möjligt, varvid vinnaren får lika många poäng som skillnaden mellan tretton och antalet stick han tog), eller sangspel (spel utan trumf), eller trumfspel som ovan.