Långe Laban regler

I kortspelet Långe Laban gäller det att göra sig av med sina kort så fort som möjligt – den som sist har kort kvar på handen blir Långe Laban.

Antal spelare: 3-4.

Antal kort: 52.

Var och en har sin egen trumffärg i det här spelet. Oftast bestäms trumffärgerna på följande sätt: den som får klöver Kn på handen har klöver som trumf, varpå näste spelare i turordning får spader, näste hjärter och den siste (om ni är fyra) får ruter.

Långe Laban regler, så här spelar ni:

Dela ut korten ett och ett så långt de räcker. Är ni tre spelare gör det inget att en av er får ett extra kort.

Förhand spelar ut först, genom att lägga ett valfritt kort på bordet. Turen går medsols. När det är ens tur måste man spela ut ett högre kort i utspelsfärgen än det senast lagda (har man flera får man välja vilket). Har man bara lägre kort i utspelsfärgen måste man istället plocka upp de dittills spelade korten. Först om man inte har några kort i utspelsfärgen får man lägga vilket av sina trumfkort man vill.

Det spelar ingen roll om en föregående spelare i sticket lagt ett trumfkort i sin egen färg. Kan man inte lägga ett högre kort i utspelsfärgen eller ett i sin egen trumffärg måste man plocka upp. Kan alla spela var sitt kort på ett stick, läggs det åt sidan och den som spelade sist påbörjar nästa stick med ett valfritt kort. Om någon tvingas plocka upp är det dock den spelaren som påbörjar nästa stick. Den som sist har kort kvar på handen har förlorat och blir Långe Laban.