Muggins regler

Muggins är ett klassiskt engelskt kortspel för barn och var mycket populärt under den viktorianska eran. Det duger bra än idag, och ger som bonus lite sifferträning!

Antal spelare: 3-7.

Antal kort: 52.

Muggins regler, så här spelar ni:

Blanda leken och lägg upp fyra kort öppet på bordet om ni är tre eller fyra deltagare, två om ni är fem, fyra om ni är sex och tre om ni är sju deltagare. Dessa kort kallas för muggins -korten. Resten av korten delas ut till deltagarna så att alla får lika många var. Man får inte titta på sina kort, utan måste lägga dem i en draghög framför sig med baksidan upp.

Förhand börjar genom att vända upp översta kortet i sin draghög och (om möjligt) lägga det på något muggins kort som är ett steg högre eller lägre än det uppvända kortet. Vänder spelaren upp t.ex. en fyra från sin draghög får den bara läggas på antingen en trea eller en femma, men inte på något annat kort. Undantaget är ess och kungar som inte får läggas på varandra – ett ess får bara läggas på en tvåa och en kung bara på en dam.

Passar det uppvända kortet inte ihop med något av muggins korten ska den deltagaren istället lägga kortet uppvänt framför sig, som början på en egen kasthög. Därefter går turen till näste deltagare medsols. I fortsättningen måste varje kort man vänder upp från sin draghög om möjligt spelas på någon muggins hög; går det inte ska det istället om möjligt spelas på den närmaste kasthögen (men ingen annan kasthög) till vänster om en, enligt samma princip som ovan om ett steg högre eller lägre; och går inte det heller ska man lägga det överst i sin egen kasthög.

En deltagare som bryter mot ovanstående regel – spelar sitt uppvända kort på närmaste kasthög till vänster när det i själva verket kunde ha lagts på en av muggins högarna osv. – blir själv kallad för en ”muggins”. Han straffas då genom att de andra deltagarna osett tar det översta kortet i sina respektive draghögar och ger till honom, varefter han måste lägga dem underst i sin draghög. Tar den egna draghögen slut vänder man på sin kasthög (utan att blanda den) och låter den bli en ny draghög. Vinnaren är den som först blir av med alla sina kort i både drag- och kasthögen.